Nieuws

Op de Blogpagina vindt u het theologisch jaaroverzicht 2014 van Herman Koetsveld en Enis Odaci. Over deze samenwerking schrijven zij in het jaaroverzicht:

Wat wel anders is dat we dit overzicht als christen en moslim samen schrijven en naar buiten brengen. We vieren met dit overzicht het eerste lustrum van onze samenwerking via de stichting Koetsveld & Odaci en dat stemt ons zeer dankbaar!

Het is een lezenswaardig jaaroverzicht geworden, waarin de actualiteit van de dag (of van het jaar) geduid wordt in theologisch perspectief.