Regiodebat politiek en samenleving Overijssel

KIEZEN VOOR DE EERSTE KAMER
OF KIEZEN VOOR OVERIJSSEL?

REGIODEBAT over POLITIEK en SAMENLEVING in OVERIJSSEL 

Op 2 maart a.s. zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. De aanwezigheid van diverse bevolkingsgroepen in onze samenleving lijkt, als je de media volgt, tot tegenstellingen en harde woorden te leiden. Het vertrouwen van mensen staat onder druk: vertrouwen we elkaar nog? In Overijssel bestaat echter een brede samenwerking van organisaties en instellingen die zich vanuit (verschillende) levensbeschouwingen inzetten voor het welzijn van alle burgers: zij kiezen voor de verbinding. Zij dagen de Overijsselse politiek uit hun visie op onze samenleving te uiten en aan te geven wat ze de komende vier jaar willen doen. Of gaan de verkiezingen vooral over de vraag of het ‘gedoogkabinet’ een meerderheid krijgt in de Eerste Kamer?

In Bibliotheek Hengelo gaan kopstukken van de grootste politieke partijen met elkaar, met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, en met u, in debat over hun visie op de Overijsselse samenleving. Het debat staat onder leiding van Henk Nijhof, landelijk partijvoorzitter van GroenLinks.

De avond is vrij toegankelijk voor pers en publiek.

Klik hier voor het programma en de deelnemers aan het debat.