Leden

Apostolisch Genootschap
Bahá’ís in Twente
Culturele Vereniging voor de Islam contactpersonen: Latif Tuna en Ramazan Kirmali
Katholiek Centrum voor Welzijnsbevordering Overijssel contactpersoon: Eddy Oude Wesselink
Liberaal Joodse Gemeente Twente
Protestantse gemeente Hengelo contactpersoon: ds. Hans Wachtmeester
Raad van Kerken Hengelo contactpersoon: drs. Pieter van Vliet
Remonstranten Gemeente Twente
Rooms Katholieke parochie De Goede Herder contactpersoon: pastoor Koos Smits
Soefi Centrum Twente
Stichting Humanislam contactpersoon: Enis Odaci
Syrisch Orthodoxe Johanneskerk
Syrisch Orthodoxe Mariakerk contactpersonen: Haytham Elyo en Gabriël Altunkaynak
Turkse Mediterrane Alevitische Vereniging TAAB
Vrije Gemeente van Religieus Humanisten Twente
Vrijmetselaarsloge “de Troffel” Hengelo