Welkom op de site!

Het Platform Levensbeschouwing en Religie Hengelo werkt aan een samenleving waarin respect voor de ander centraal staat, ongeacht wie de ander is.
Een verbindend element in alle religies is de regel: behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden.

De taak van het Platform is vanuit de waarden van levensbeschouwingen en religies het samen leven van mensen te bevorderen. Daar, waar levensbeschouwingen en religies bijdragen aan het ontstaan van spanningen tussen (groepen) mensen, wil het Platform de problemen aan de orde stellen en een positieve bijdrage leveren aan het oplossen daarvan. Daarbij is het Platform ook een ontmoetingsplek van de verschillende organisaties. De regelmatige ontmoeting schept een basis voor meer samenwerking ten behoeve van het welzijn van de burgers van Hengelo.